FIZETÉSI INFORMÁCIÓK

Fizetési információk

A Szolgáltató a Megrendelő által leadott, majd elektronikus úton visszaigazolt megrendelése alapján a Szolgáltatás ellenértékéről, a megrendelésben szereplő termék(ek) árának összesítése mellett számlát állít ki, melyet a Szolgáltató számlázási szolgáltató partnere juttat el közvetlenül a Megrendelő részére e-mailben, a Megrendelő által nyomtatható formában.
A termékek forintban meghatározott árát a Szolgáltató a honlapján feltünteti. Az ilyen módon feltüntetett árak az általános forgalmi adót tartalmazzák. A Szolgáltató jogosult a termékek árát bármikor egyoldalúan módosítani.
Az egyes megrendelések elküldését követő elektronikus visszaigazolás tartalmazza az adott megrendelés ellenértékét és szállítási költségét.

Kiegészítő információk a fizetéssel kapcsolatban
Szolgáltató jogosult az újabb megrendelés kiszállítását felfüggeszteni, amennyiben Megrendelőnek bármilyen lejárt tartozása áll fenn Szolgáltatóval szemben. Szolgáltató jogosult az újabb megrendelés kiszállítását felfüggeszteni abban az esetben is, ha a Megrendelő neki felróható okból a megjelölt szállítási címen nem vette át a megrendelt termékeket legalább két egymást követő megrendelés esetén. A megrendelés kiszállításának felfüggesztése mindaddig fennmarad, ameddig Megrendelő lejárt tartozását nem teljesíti Szolgáltató felé. Késedelmes fizetés esetén a Szolgáltató a jogszabályban meghatározott mértékű késedelmi kamat felszámítására jogosult.
Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy azon Megrendelő esetében, aki az általa megadott szállítási címen nem veszi át a megrendelt termékeket legalább két egymást követő alkalommal, újabb megrendelést a Megrendelőtől csak abban az esetben fogadjon el, ha a Megrendelő a megrendelt termékek ellenértékét a Szolgáltató részére előre megfizeti, majd azokat a Beautypest Inc. szalonban személyesen átveszi. Szolgáltató felhívja a Megrendelő figyelmét, hogy amennyiben a jelen pontban írt körülmények fennállása ellenére a Megrendelő az utánvétes fizetési módot választja soron következő megrendelésének leadásakor, úgy a Szolgáltató jogosult visszautasítani e megrendelés elfogadását.
Amennyiben a Megrendelő két alkalommal elmulasztotta átvenni rendelését, a kiszállítás felfüggesztése megszüntetésének feltétele, hogy a Megrendelő az újabb megrendelésben szereplő termékek vételárát előre megfizesse és azokat személyesen átvegye. A kiszállítás felfüggesztéséről, valamint a felfüggesztés megszüntetésének feltételeiről a Szolgáltató írásban is tájékoztatja a Megrendelőt.
Amennyiben a Megrendelő a Szolgáltató fenti tájékoztatásának kézhezvételétől számított nyolc (8) napon belül nem, vagy csak részben egyenlíti ki lejárt tartozásának összegét, úgy a Szolgáltató jogosult törölni a megrendelést. A megrendelés törlése esetén a Szolgáltató jogosult a megrendelés kiszállításának meghiúsulásával és törlésével összefüggésben felmerült indokolt költségeit felszámítani és kiszámlázni a Megrendelő felé.

Bolti átvétel esetén a Szolgáltató e-mailen tájékoztatja a Megrendelőt a termék átvételének lehetőségéről. Szolgáltató a Megrendelő által megrendelt terméket a Megrendelő fenti tájékoztatásától számított öt (5) munkanapig tartja rendelkezésre. Amennyiben Megrendelő az általa megrendelt terméket öt (5) munkanapon belül a Szolgáltatótól nem veszi át, úgy a Szolgáltató Megrendelőt először telefonon hívja fel a megrendelés átvételére, majd ennek eredménytelensége esetén a Megrendelő részére e-mailben küld tájékoztatást a megrendelés lezárásáról és a termék ellenértéke visszafizetésének feltételeiről.
A megrendelt termék Megrendelő általi átvételének elmaradása esetén Szolgáltató a termék ellenértékét visszafizeti Megrendelő részére oly módon, hogy annak összegét átutalja a Megrendelő által írásban megadott bankszámlaszámra, a Megrendelő tájékoztatásának kézhezvételét követő tizennégy (14) napon belül. Szolgáltató visszafizetési kötelezettségének teljesítésével mindaddig nem esik késedelembe, amíg Megrendelő a termék vételárának visszautalásához szükséges adatokat Szolgáltató részére nem küldi meg.

Fizetési lehetőségek

Megrendelő az alábbi fizetési módokon egyenlítheti ki Szolgáltató felé a megrendelt és kiszállított termék ellenértékét, valamint a kiszállítási díját:
Utánvéttel a futárszolgálat szolgáltató képviselőjénél;
– Online bankkártyás fizetéssel;
– Google Pay vagy Apple Pay használatával;
– készpénzben.

Online bankkártyás fizetés (csak a futárnál történő utánvétes fizetésnél elérhető)
Szolgáltató bankkártyás fizetés révén biztosítja a Megrendelő számára a webáruházban történő kényelmes és biztonságos vásárlást. Megrendelő a webáruházában VISA és Mastercard típusú bankkártyával vásárolhat. Ehhez a Megrendelőnek nem kell mást tennie, mint a rendelési folyamat során kiválasztani a bankkártyás fizetési módot, és a megjelenő fizetőfelületen beírni bankkártyájának számát, az ún. bankkártya-ellenőrző kódot (CVC, CCV vagy CSC, azaz a kártya hátoldalán található háromjegyű biztonsági kódot), és bankkártyájának lejárati dátumát. A vételár összegével a Szolgáltató mindaddig nem terheli meg a Megrendelő bankkártyáját, amíg a megrendelés kiszállításra nem került. Szolgáltató felhívja a Megrendelő figyelmét arra, hogy a kizárólag elektronikus használatra kibocsátott bankkártyák csak akkor fogadhatók el, ha azok használatát a kártyakibocsátó bank engedélyezte. Megrendelő köteles ezzel kapcsolatban saját bankjánál informálódni arról, hogy kártyája használható-e a webáruházban történő vásárlás során.

Mit kell tudni a 3D-Secure szolgáltatásról?
A 3D Secure egy olyan nemzetközi szolgáltatás, amely további biztonságot nyújt az online bankkártyás fizetési tranzakciókhoz. A 3D-Secure növeli a biztonságot, amikor a Megrendelő bankkártyával fizet az interneten azáltal, hogy a fizetési tranzakcióhoz egy egyedi tranzakciószámot (TAN) kapcsol. Ennek az eljárásnak az a célja, hogy megakadályozza azt, hogy harmadik felek visszaéljenek a kártyaadatokkal az interneten.
Jó tudni: A Mastercard a 3D-Secure szolgáltatást Mastercard Identity Check-nek (korábban: korábban Mastercard® SecureCode™), a VISA Visa Secure-nek (korábban: Verified by Visa), az American Express pedig Safekey-nek hívja.

Miért használják a 3D-Secure eljárást?
A jogalkotók arra kötelezték az európai bankokat, hogy még nagyobb biztonságot nyújtsanak az internetes, bankkártyás fizetéseknél. A kártyabirtokos személyazonosságáról meghatározott törvényi biztonsági követelmények szerint kell meggyőződni. Ennek a követelménynek tesz eleget a 3D Secure eljárás, ami egy TAN alkalmazáson keresztül, vagy SMS-ben történő azonosítást jelent. Minden európai online kereskedő köteles ezt a biztonságos fizetési módot használni.
Az Európai Bankfelügyeleti Hatóság (EBA) szintén megköveteli azt, hogy a fizető személyt egyedileg azonosítsák. Az egyedi azonosítás eredményességéhez a fizető személynek az alábbi elemek közül legalább kettővel rendelkezni kell:
Tudás: pl. PIN-kód, és egyéb biztonsági kérdésekre adott válaszok, melyeket csak az ügyfél ismer.
Birtoklás: pl. okos telefon, token és egyéb olyan eszközök, amelyek kizárólagosan az ügyfél birtokában vannak.
Tulajdonság: pl. ujjlenyomat, és mindazon biometrikus jellemzők, amelyek az ügyfelet egyedileg azonosítják.
Abban az esetben, ha a Megrendelő még nem használja a 3D-Secure eljárást, úgy kérjük, hogy forduljon számlavezető bankjához vagy kártyakibocsátójához.

Fizetés Google Pay vagy Apple Pay használatával (csak a futárnál történő utánvétes fizetésnél elérhető)
A Megrendelőnek lehetősége van arra, hogy a webáruházban Google Pay vagy Apple Pay használatával fizesse ki a megrendelés ellenértékét. Ehhez a Megrendelőnek nem kell mást tennie, mint a webáruházban a Google Pay vagy az Apple Pay fizetési módot kiválasztani, majd saját Google Pay vagy az Apple Pay fiókjába belépve egyszerűen jóváhagyni a fizetést.
Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőt, hogy a fizetés Google Pay-jel teljesen biztonságos. Ez a technológia egy virtuális kártyaszámot rendel a Megrendelő bankkártyájához a valós kártyaszám helyett, így annak eltárolására nem kerül sor, és az a Szolgáltató részére sem kerül átadásra. Sőt, a Megrendelő telefonja sem tárolja azt el, így, ha a telefon esetlegesen illetéktelen kezekbe kerülne, akkor sem juthat hozzá harmadik személy a Megrendelő kártyaadataihoz.
Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőt, hogy az Apple Pay biztonságosabb a fizikai betéti, hitel- vagy prepaid (előre feltöltött) kártyáknál. Az iPhone-nal, Apple Watch-csal, illetve Mac-en vagy iPad-en történő fizetéshez Face ID, Touch ID vagy jelkód használata szükséges. Az Apple a Megrendelő bankkártyájának számát és személy­azonosságát a Szolgáltató részére nem továbbítja, és a tényleges kártyaszámot sem tárolja a Megrendelő készülékén vagy az Apple szerverein. Az Apple nem őriz meg olyan tranzakció-adatokat a kártyás fizetésekről, melyek visszavezethetők a Megrendelőre.
Online bankkártyás, PayPal fiók útján, illetve Google Pay vagy Apple Pay használatával történő fizetés esetén a termék ellenértéke akkor tekintendő megfizetettnek, amennyiben annak összege a Szolgáltató bankszámláján jóváírásra került. Szolgáltató a megrendelt termékek kiszállítását e fizetési módok választása esetén csak azt követően kezdi meg, ha a Megrendelő annak ellenértékét megfizette.
Szolgáltató felhívja a Megrendelő figyelmét, hogy az alábbi esetekben a megrendelt termékek vételára kizárólag Google Pay vagy Apple Pay használatával történő, vagy online bankkártyás fizetéssel egyenlíthető ki:
– amennyiben a Megrendelő a futárszolgálattal történő házhoz szállítási módot választja,
vagy
– amennyiben a Megrendelő a bolti átvételi módot választja.